لباسکار دو تکه از جنس ۷۰درصد پنبه و ۳۰ درصد پلی استر یا از جنس۱۰۰درصد کتان میباشد.